Showing all 6 results

Thức uống

Cà phê đen đá

25.000 

Thức uống

Cà phê sữa đá

25.000 

Thức uống

Chocolate đá xay

30.000 

Thức uống

Cocacola

20.000 

Thức uống

Fanta

20.000 

Thức uống

Sprite

20.000